Tekst Konkursa za upis dece za radnu 2024./2025. godinu i Obrazac prijave za upis dece u  možete preuzeti ovde:

 

1. Konkurs za upis dece u PU "Pava Sudarski" Novi Bečej za radnu 2024./2025. godinu

2. Obrazac prijave za upis dece u PU 

3. Pravilnik o uslovima za upis, prijem i ispis dece u predškolsku ustanovu "Pava Sudarski"

NAPOMENA: Molimo sve roditelje da pre popunjavanja zahteva dobro pročitaju tekst Konkursa i uslove za prijavu dece za upis u predškolsku ustanovu.

Obrazac koji možete ovde preuzeti, je za one roditelje koji ne ispunjavaju uslov za prijavu dece preko portala e Uprava i putem usluge  eVrtić (roditelji koji nisu državljani Republike Srbije). 

Postupak: 

1. Korak jedan : Preuzmete dokument (obrazac prijave)

2. Korak dva: Popunite taj obrazac

3. Korak tri: Kontaktirajte osobu zaduženu za rad sa roditeljima radi daljih uputstava

Trenutno je moguće dete prijaviti isključivo elektronskim putem, za sve koji ne budu mogli nikako da podnesu elektrosnki zahtev biće organizovan upis dece u prostorijama vrtića, za šta ćete biti blagovremeno obavešteni.

POSTUPAK ELEKTRONSKE PRIJAVE:

PRE SVEGA NEOPHODNO JE PRVO ODRADITI REGISTRACIJU !

Postupak je sledeći: 

Uputstvo za registraciju možete videti klikom na REGISTRACIJA

Da bi ovaj postupak mogli odraditi potrebno je da izvršite registraciju na https://euprava.gov.rs/ adresi i napravite nalog (u desnom gornjem uglu je prozor "Moja eUprava" - kada je označite pojavi se prijava i registracija, Vi birate polje sa REGISTRACIJOM. Nakon toga kada se ptvori novi prozor, birate korak KREIRANJE NALOGA KORISNIČKIM IMENOM I LOZINKOM, popunite sva obavezna polja, nakon toga morate priložiti skeniran, fotografisan ili očitan lični dokument sa slikom, poslednji korak je potvrda elektronske pošte). Molim Vas kada sve ovo odradite potvrda dokumenata traje oko 24 časa nakon toga ćete moći pristupiti vašem nalogu.

1. Podnošenje zahteva za upis

DIREKTAN LINK KA NAŠOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI NA PORTALU JE

 https://euprava.gov.rs/usluge/5583 - na zelenom prozorčiću "POKRENI USLUGU" odlazite do elektronskog obrazca za popunjavanje

2. Popuniti zahtev

U polju za adresu roditelja - drugog zakonskog staratelja obavezno upisati i mejl adresu - ovo je neophodno radi naše dalje komunikacije. Nakon obrade zahteva od strane predškolske ustanove dobićete delovodni broj - taj broj je potrebno da sačuvate kako bi ukoliko je neophodno pristupiti dostavljanju dodatne dokumentacije mogli da vežemo to za vašu prijavu.

Molimo Vas da pre nego pošaljete i završite prijavu proverite da li su svi uneti podaci kompletni, potpuni i ispravni (lično ime i prezime, JMBG brojevi, broj dece u porodici i sl.). Sve nepotpune, netačno ispunjene i neblagovremeni zahtevi biće odbijeni.

3. Dopuna zahteva neophodnom i dodatnom dokumentacijom

Dopunsku dokumentaciju potrebno je dostaviti na mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

                                                                                           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 

Naslov mejla - DELOVODNI BROJ, MATIČNI BROJ DETETA (JMBG) - DOPUNA

Sadržaj mejla:

U tekstu navesti ime i prezime podnosioca zahteva, ime i prezime deteta, kao i matični (JMBG) broj deteta, delovodni broj zahteva i taksativno navesti svu dokumentaciju koju dodatno dostavljate.

Skeniran ili uslikan jednog ili više dokumenata od prve do poslednje strane u formatu PDF ili JPEG. Slika ne sme biti zamućena, a tekst, pečat i potpis moraju biti jasni i čitljivi.

Dobićete povratni mejl kao potvrdu da su Vaša dokumenta preuzeta.

4. Dokumenta koja se prilažu uz zahtev (ukoliko vas nakon podnesenog elektronskog zahteva kontaktira osoba zadužena za upis iz predškolske ustanove):

NEOPHODNA - osnovna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih za dete za koje se podnosi prijava, kao i za ostalu decu u porodici

2. Dokumenta kojima se dokazuje radno-pravni status roditelja, drugog zakonskog zastupnika dece

- za zaposlene roditelje, to je potvrda NSZ o upisanom radnom stažu za oba roditelja deteta za koje se podnosi prijava

- za poljoprivrednike, to je potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu

- za penzionere, rešenje o ostvarenoj penziji

DODATNA DOKUMENTA - po osnovu prioriteta ili specifičnosti

Ukoliko ostvarujete uslove nekih od pririteta ili specifičnosti dokumenta koja ste pribavili od nadležnih institucija dostavljate na prethodno gore navedeni način - putem mejla.

- Za samohrane roditelje:

- izvod iz matične knjige rođenih za decu neutvrđenog očinstva

- izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja

- rešenje o samostalnom vršenju roditeljskog prava

- Za decu u hraniteljskim porodicama ili ustanovama socijalne zaštite

- rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili hraniteljsku porodicu ili Ugovor o hraniteljstvu

- Za decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

- potvrda nadležne zdravstvene institucije

- Za teško obolelu decu

- potvrda izabranog pedijatra

- Za korisnike novčane socijalne pomoći

- rešenje Centra za socijalni rad da je porodica korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć

 

 

 

547514
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31