Poštovani roditelji preliminarne spiskove dece upisane u predškolsku ustanovu "Pava Sudarski" po objektima možete pogledati u rubrici "Upis u vrtić".

Brošure za roditelje - učimo i menjamo praksu zajedno 

brosure za porodice  Naša predškolska ustanova se od ove radne godine našla u projektu Inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja "Veliki ljudi od malih nogu" pod pokroviteljstvom  MPNTR, CIP centra i Svetske banke. Kako bi vama roditeljima pružili adekvatnu podršku u radu na daljinu - CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju je kreirao tri brošure. Sve brošure i video obuke kreirane su uz podršku UNICEF-a, MPNTR.

Cilj brošura je pružanje podrške porodici u ostvarivanju njene vaspitne funkcije i psiho-socijalna podrška porodicama koje se suočavaju sa životnim izazovima. Pandemija korona virusa COVID 19 izazvala je velike promene u načinu života, rutinama, socijalnim odnosima i materijalnoj sigurnosti porodice. Ovi novi uslovi života su bili izazov i još uvek su za zaposlene u predškolskim ustanovama - kako pružiti adektvatnu podšku porodicama na daljinu.

Podrška porodicama je ključna za održavanje uslova za dobrobit dece, posebno u ovim izmenjenim nepovoljnim okolnostima. Zbog toga je još značajnija uloga svih zaposlenih u sistemu predškoslkog vaspitanja i obrazovanja koji svojom stručnošću, posvećenošću i iskustvom mogu značajno podržati decu i porodice.

Brošure za porodice:

1. Dobrobit dece predškolskog uzrasta - stvaranje uslova da rastu zdrava, zadovoljna i osnažena da se konstruktivno nose sa izazovima 

2. Socijalno-emocionalno učenje dece predškolskog uzrasta

3. Vaspitanje pružanjem podrške i uspostavljanjem pravila

Brošure - linkove ka brošurama imate na raspolaganju na sledećem linku https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing 

Takođe videćete da nakon svake brošure imate i opciju da popunite jedan kratak upitnik o svakoj brošuri i time nam date svoju povratnu informaciju o istima. 

Ove teme su izabrane jer se roditeljske prakse zasnivaju na razumevanju dobrobiti i socijalno-emocionalnog učenja dece i principima pozitivnog roditeljstva. One su osnova za promišljanje o dugoročnim ciljevima roditelja u odnosu na decu i usklađivanje vaspitnih postupaka sa njima.

661158
Nema događaja u kalendaru
pon uto sre čet pet sub ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31